Aditum ab
bild1

Verktyg

Lösningsfokuserad utbildning/coaching

Är ett arbetssätt där du får verktygen att hålla kursen inställd på målet även när det stormar omkring dig.

Skärpta sinnen

BioFeedback i kombination med lösningsfokuserad kognitiv träning ger dig insikt om när du mår och presterar som bäst och hur du på ett enkelt sätt kan stanna på toppen av din prestationsförmåga. Inom internationell och nationell elitidrott är detta redan en framgångsnyckel.

Kognitiva metoder

Kognitiv metod innebär att man gör individen medveten om hur Känsla – Tanke – Beteende (K-T-B) hänger ihop och påverkar oss, d.v.s. att hur vi tänker avgör hur vi mår och agerar.

Air-pas* cStress FT* BioFeedback

Att identifiera kroppens reaktioner när den utsätts för press görs numera på ett kliniskt exakt vis. Inom elitidrotten är arbetssättet redan ett faktum för att hålla fokus mot formtoppen! Och att stanna där!

Om någon av era medarbetare visar reaktioner på den press han/hon utsätts för, kan vi normalt ha personen tillbaka på banan inom 3 månader. Målmedveten medvetenhet ger ett lugn som resulterar i bibehållet fokus. ”Do less and achieve more”!

Andning och BioFeedback

Just nu ett hett internationellt forskningsområde. Andningen är det viktigaste redskapet för att styra kroppens autonoma nervsystem. Gasen och Bromsen. Medveten Andning ger Medvetna val.

* Bo von Scheele, mannen bakom Air-pas, är fil dr och medstiftare till psykofysiologiska institutionen på Karolinska Institutet och en av världens ledande inom BioFeedback. Psykofysiologi är kunskapsområdet som visar hur kropp och hjärna interagerar vid stress.

Post och besöksadress: Liedbergsgatan 45F • 352 32 VÄXJÖ • tel 0470-75 76 75