Aditum ab
bild1

Referenser

qput Roxtec AB har under en längre tid expanderat kraftigt. Detta ställer hela tiden nya och ökade krav på förändring hos både ledning och övriga medarbetare. Aditum har, med sin unika kombination av verktyg, visat hur individer kan hålla fokus och kreativitet på topp även under krävande förhållanden.qput

Fredrik Hanson
VD ROXTEC AB

qput Vi är kända för att arbeta med medarbetaren i fokus och med kreativ utveckling av arbetssätt. Att satsa på utbildning/coaching är viktigt. Eva Broman på Aditum har jobbat med ledningen hos Fresh. Vi är mycket nöjda med resultaten.qput

Styrelseordförande, Fresh AB
Mats Birgersson

qputEva Broman på Aditum har hållit i ett stort antal utbildningar hos oss på Regionförbundet södra Småland och under Tylösandsveckan. Vi är mycket nöjda med hennes insatser. Regionförbundet södra Småland är en samorganisering av verksamheter som bedrivs i södra Smålands kommuner och landsting. Tylösandsveckan innebär inte bara fortbildning och kompetensutveckling. Här ges möjlighet för erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande med kollegor över yrkes-, kommun- och länsgränser.qput

Harald Fredriksson, kurs och konferensansvarig
Regionförbundet södra Småland

Post och besöksadress: Liedbergsgatan 45F • 352 32 VÄXJÖ • tel 0470-75 76 75