Aditum ab
bild1

ADITUM-metoden™

Aditummetoden ger ett strukturerat arbetssätt Den är en beprövad och framförallt snabb metod för att hitta sitt fokus. I en värld där allt tenderar att gå snabbare hjälper ADITUM er att hålla siktet på målet. Att ta kontroll över kroppens reaktioner när farten ökar. Det handlar om att hjälpa individen ta makten över sin fulla potential med hjälp av konkreta, effektiva verktyg. Performance under Pressure!

bild1
Post och besöksadress: Liedbergsgatan 45F • 352 32 VÄXJÖ • tel 0470-75 76 75