Aditum ab
bild1

Vad tjänar du som beslutsfattare på att vara på topp?

Aditum har verktygen för att utbilda/coacha dig som beslutsfattare professionellt. Ökad medvetenhet om hur kropp och hjärna interagerar ger Uthållig – Långsiktig – Fokusering. Aditums verktyg ger dig "Performance under pressure"! Det handlar då framförallt om utbildning/coaching av både dig som ledare och av nyckelpersonerna i din omgivning.

Aditum är ett kunskapsföretag som jobbar professionellt i privat regi med ledarskapsstrategier för Top Management och nyckelpersoner i medelstora och stora företag.

bild1

Vill du coacha ditt team till toppform?

När medarbetare är i form och jobbar mot samma mål, då utnyttjas teamresurserna optimalt. Lean Production handlar inte bara om effektiva organisationsplaner, högautomatisering och produktionslayouter. Vi hjälper dig med den mänskliga optimeringen!
ssnl

Läs artikeln om oss i Sydsvenskt Näringsliv nr 2/2008

bild1

Vad kostar en stressad nyckelperson i din verksamhet?

Det går att förebygga och åtgärda. Och det behöver inte ta år eller månader. Med vårt kliniskt beprövade verktyg Air-pas mäts kroppens reaktioner i fysiska värden. Individen kan på en dataskärm i realtid följa sina reaktioner och på så sätt bli medveten om hur och när han/hon reagerar. Individer i riskzonen kan identifieras. Vi höjer stresströskeln, förbättrar koncentrationsförmågan och ställer in siktet på målet. Med Aditums individuella utbildningsprogram ökar medvetenheten och förståelsen för hur individen själv kan agera för att nå formtoppen! Reality Check Strategy, RCS, är ett av Aditums mentala verktyg att använda på vägen.

Intressant!
Jag vill att Aditum
kontaktar mig!
(Intresseformulär)

Post och besöksadress: Liedbergsgatan 45F • 352 32 VÄXJÖ • tel 0470-75 76 75